Ontslag Hitsertse kade

Uw werkgever in Hitsertse kade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hitsertse kade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hitsertse kade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hitsertse kade. Uw werkgever in Hitsertse kade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hitsertse kade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hitsertse kade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hitsertse kade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hitsertse kade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hitsertse kade of met bevallingsverlof bent in Hitsertse kade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hitsertse kade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hitsertse kade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hitsertse kade
 • Als u in Hitsertse kade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hitsertse kade wilt opnemen;
 • Omdat u in Hitsertse kade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hitsertse kade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hitsertse kade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hitsertse kade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hitsertse kade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hitsertse kade. Uitzonderingen in Hitsertse kade;
 • Als uw werkgever in Hitsertse kade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hitsertse kade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hitsertse kade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hitsertse kade niet geschikt voor uw werk in Hitsertse kade of
 • u functioneert niet voldoende in Hitsertse kade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hitsertse kade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hitsertse kade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hitsertse kade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hitsertse kade verblijft, dan mag uw werkgever in Hitsertse kade u eveneens wel ontslaan.