Ontslag Hippolytushoef

Uw werkgever in Hippolytushoef mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hippolytushoef zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hippolytushoef

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hippolytushoef. Uw werkgever in Hippolytushoef mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hippolytushoef arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hippolytushoef niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hippolytushoef te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hippolytushoef u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hippolytushoef of met bevallingsverlof bent in Hippolytushoef.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hippolytushoef kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hippolytushoef die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hippolytushoef
 • Als u in Hippolytushoef lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hippolytushoef wilt opnemen;
 • Omdat u in Hippolytushoef lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hippolytushoef lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hippolytushoef wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hippolytushoef op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hippolytushoef

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hippolytushoef. Uitzonderingen in Hippolytushoef;
 • Als uw werkgever in Hippolytushoef bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hippolytushoef aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hippolytushoef gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hippolytushoef niet geschikt voor uw werk in Hippolytushoef of
 • u functioneert niet voldoende in Hippolytushoef.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hippolytushoef

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hippolytushoef niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hippolytushoef of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hippolytushoef verblijft, dan mag uw werkgever in Hippolytushoef u eveneens wel ontslaan.