Ontslag Hintham

Uw werkgever in Hintham mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hintham zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hintham

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hintham. Uw werkgever in Hintham mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hintham arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hintham niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hintham te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hintham u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hintham of met bevallingsverlof bent in Hintham.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hintham kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hintham die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hintham
 • Als u in Hintham lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hintham wilt opnemen;
 • Omdat u in Hintham lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hintham lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hintham wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hintham op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hintham

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hintham. Uitzonderingen in Hintham;
 • Als uw werkgever in Hintham bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hintham aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hintham gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hintham niet geschikt voor uw werk in Hintham of
 • u functioneert niet voldoende in Hintham.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hintham

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hintham niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hintham of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hintham verblijft, dan mag uw werkgever in Hintham u eveneens wel ontslaan.