Ontslag Hinnaard /hennaard

Uw werkgever in Hinnaard /hennaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hinnaard /hennaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hinnaard /hennaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hinnaard /hennaard. Uw werkgever in Hinnaard /hennaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hinnaard /hennaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hinnaard /hennaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hinnaard /hennaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hinnaard /hennaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hinnaard /hennaard of met bevallingsverlof bent in Hinnaard /hennaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hinnaard /hennaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hinnaard /hennaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hinnaard /hennaard
 • Als u in Hinnaard /hennaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hinnaard /hennaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Hinnaard /hennaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hinnaard /hennaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hinnaard /hennaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hinnaard /hennaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hinnaard /hennaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hinnaard /hennaard. Uitzonderingen in Hinnaard /hennaard;
 • Als uw werkgever in Hinnaard /hennaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hinnaard /hennaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hinnaard /hennaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hinnaard /hennaard niet geschikt voor uw werk in Hinnaard /hennaard of
 • u functioneert niet voldoende in Hinnaard /hennaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hinnaard /hennaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hinnaard /hennaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hinnaard /hennaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hinnaard /hennaard verblijft, dan mag uw werkgever in Hinnaard /hennaard u eveneens wel ontslaan.