Ontslag Hingen

Uw werkgever in Hingen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hingen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hingen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hingen. Uw werkgever in Hingen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hingen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hingen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hingen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hingen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hingen of met bevallingsverlof bent in Hingen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hingen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hingen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hingen
 • Als u in Hingen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hingen wilt opnemen;
 • Omdat u in Hingen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hingen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hingen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hingen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hingen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hingen. Uitzonderingen in Hingen;
 • Als uw werkgever in Hingen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hingen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hingen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hingen niet geschikt voor uw werk in Hingen of
 • u functioneert niet voldoende in Hingen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hingen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hingen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hingen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hingen verblijft, dan mag uw werkgever in Hingen u eveneens wel ontslaan.