Ontslag Hindeloopen /hylpen

Uw werkgever in Hindeloopen /hylpen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hindeloopen /hylpen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hindeloopen /hylpen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hindeloopen /hylpen. Uw werkgever in Hindeloopen /hylpen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hindeloopen /hylpen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hindeloopen /hylpen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hindeloopen /hylpen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hindeloopen /hylpen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hindeloopen /hylpen of met bevallingsverlof bent in Hindeloopen /hylpen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hindeloopen /hylpen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hindeloopen /hylpen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hindeloopen /hylpen
 • Als u in Hindeloopen /hylpen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hindeloopen /hylpen wilt opnemen;
 • Omdat u in Hindeloopen /hylpen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hindeloopen /hylpen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hindeloopen /hylpen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hindeloopen /hylpen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hindeloopen /hylpen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hindeloopen /hylpen. Uitzonderingen in Hindeloopen /hylpen;
 • Als uw werkgever in Hindeloopen /hylpen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hindeloopen /hylpen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hindeloopen /hylpen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hindeloopen /hylpen niet geschikt voor uw werk in Hindeloopen /hylpen of
 • u functioneert niet voldoende in Hindeloopen /hylpen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hindeloopen /hylpen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hindeloopen /hylpen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hindeloopen /hylpen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hindeloopen /hylpen verblijft, dan mag uw werkgever in Hindeloopen /hylpen u eveneens wel ontslaan.