Ontslag Himert /hemert

Uw werkgever in Himert /hemert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Himert /hemert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Himert /hemert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Himert /hemert. Uw werkgever in Himert /hemert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Himert /hemert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Himert /hemert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Himert /hemert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Himert /hemert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Himert /hemert of met bevallingsverlof bent in Himert /hemert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Himert /hemert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Himert /hemert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Himert /hemert
 • Als u in Himert /hemert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Himert /hemert wilt opnemen;
 • Omdat u in Himert /hemert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Himert /hemert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Himert /hemert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Himert /hemert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Himert /hemert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Himert /hemert. Uitzonderingen in Himert /hemert;
 • Als uw werkgever in Himert /hemert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Himert /hemert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Himert /hemert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Himert /hemert niet geschikt voor uw werk in Himert /hemert of
 • u functioneert niet voldoende in Himert /hemert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Himert /hemert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Himert /hemert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Himert /hemert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Himert /hemert verblijft, dan mag uw werkgever in Himert /hemert u eveneens wel ontslaan.