Ontslag Hilversum

Uw werkgever in Hilversum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hilversum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hilversum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hilversum. Uw werkgever in Hilversum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hilversum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hilversum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hilversum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hilversum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hilversum of met bevallingsverlof bent in Hilversum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hilversum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hilversum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hilversum
 • Als u in Hilversum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hilversum wilt opnemen;
 • Omdat u in Hilversum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hilversum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hilversum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hilversum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hilversum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hilversum. Uitzonderingen in Hilversum;
 • Als uw werkgever in Hilversum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hilversum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hilversum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hilversum niet geschikt voor uw werk in Hilversum of
 • u functioneert niet voldoende in Hilversum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hilversum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hilversum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hilversum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hilversum verblijft, dan mag uw werkgever in Hilversum u eveneens wel ontslaan.