Ontslag Hilvarenbeek

Uw werkgever in Hilvarenbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hilvarenbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hilvarenbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hilvarenbeek. Uw werkgever in Hilvarenbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hilvarenbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hilvarenbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hilvarenbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hilvarenbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hilvarenbeek of met bevallingsverlof bent in Hilvarenbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hilvarenbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hilvarenbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hilvarenbeek
 • Als u in Hilvarenbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hilvarenbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Hilvarenbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hilvarenbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hilvarenbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hilvarenbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hilvarenbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hilvarenbeek. Uitzonderingen in Hilvarenbeek;
 • Als uw werkgever in Hilvarenbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hilvarenbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hilvarenbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hilvarenbeek niet geschikt voor uw werk in Hilvarenbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Hilvarenbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hilvarenbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hilvarenbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hilvarenbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hilvarenbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Hilvarenbeek u eveneens wel ontslaan.