Ontslag Hilleshagen

Uw werkgever in Hilleshagen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hilleshagen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hilleshagen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hilleshagen. Uw werkgever in Hilleshagen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hilleshagen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hilleshagen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hilleshagen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hilleshagen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hilleshagen of met bevallingsverlof bent in Hilleshagen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hilleshagen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hilleshagen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hilleshagen
 • Als u in Hilleshagen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hilleshagen wilt opnemen;
 • Omdat u in Hilleshagen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hilleshagen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hilleshagen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hilleshagen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hilleshagen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hilleshagen. Uitzonderingen in Hilleshagen;
 • Als uw werkgever in Hilleshagen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hilleshagen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hilleshagen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hilleshagen niet geschikt voor uw werk in Hilleshagen of
 • u functioneert niet voldoende in Hilleshagen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hilleshagen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hilleshagen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hilleshagen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hilleshagen verblijft, dan mag uw werkgever in Hilleshagen u eveneens wel ontslaan.