Ontslag Hillegom

Uw werkgever in Hillegom mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hillegom zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hillegom

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hillegom. Uw werkgever in Hillegom mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hillegom arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hillegom niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hillegom te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hillegom u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hillegom of met bevallingsverlof bent in Hillegom.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hillegom kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hillegom die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hillegom
 • Als u in Hillegom lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hillegom wilt opnemen;
 • Omdat u in Hillegom lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hillegom lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hillegom wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hillegom op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hillegom

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hillegom. Uitzonderingen in Hillegom;
 • Als uw werkgever in Hillegom bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hillegom aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hillegom gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hillegom niet geschikt voor uw werk in Hillegom of
 • u functioneert niet voldoende in Hillegom.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hillegom

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hillegom niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hillegom of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hillegom verblijft, dan mag uw werkgever in Hillegom u eveneens wel ontslaan.