Ontslag Hill

Uw werkgever in Hill mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hill zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hill

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hill. Uw werkgever in Hill mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hill arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hill niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hill te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hill u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hill of met bevallingsverlof bent in Hill.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hill kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hill die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hill
 • Als u in Hill lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hill wilt opnemen;
 • Omdat u in Hill lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hill lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hill wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hill op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hill

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hill. Uitzonderingen in Hill;
 • Als uw werkgever in Hill bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hill aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hill gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hill niet geschikt voor uw werk in Hill of
 • u functioneert niet voldoende in Hill.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hill

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hill niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hill of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hill verblijft, dan mag uw werkgever in Hill u eveneens wel ontslaan.