Ontslag Hild

Uw werkgever in Hild mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hild zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hild

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hild. Uw werkgever in Hild mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hild arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hild niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hild te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hild u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hild of met bevallingsverlof bent in Hild.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hild kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hild die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hild
 • Als u in Hild lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hild wilt opnemen;
 • Omdat u in Hild lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hild lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hild wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hild op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hild

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hild. Uitzonderingen in Hild;
 • Als uw werkgever in Hild bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hild aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hild gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hild niet geschikt voor uw werk in Hild of
 • u functioneert niet voldoende in Hild.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hild

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hild niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hild of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hild verblijft, dan mag uw werkgever in Hild u eveneens wel ontslaan.