Ontslag Hilakker

Uw werkgever in Hilakker mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hilakker zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hilakker

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hilakker. Uw werkgever in Hilakker mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hilakker arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hilakker niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hilakker te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hilakker u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hilakker of met bevallingsverlof bent in Hilakker.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hilakker kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hilakker die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hilakker
 • Als u in Hilakker lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hilakker wilt opnemen;
 • Omdat u in Hilakker lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hilakker lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hilakker wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hilakker op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hilakker

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hilakker. Uitzonderingen in Hilakker;
 • Als uw werkgever in Hilakker bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hilakker aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hilakker gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hilakker niet geschikt voor uw werk in Hilakker of
 • u functioneert niet voldoende in Hilakker.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hilakker

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hilakker niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hilakker of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hilakker verblijft, dan mag uw werkgever in Hilakker u eveneens wel ontslaan.