Ontslag Hilaard /hijlaard

Uw werkgever in Hilaard /hijlaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hilaard /hijlaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hilaard /hijlaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hilaard /hijlaard. Uw werkgever in Hilaard /hijlaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hilaard /hijlaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hilaard /hijlaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hilaard /hijlaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hilaard /hijlaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hilaard /hijlaard of met bevallingsverlof bent in Hilaard /hijlaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hilaard /hijlaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hilaard /hijlaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hilaard /hijlaard
 • Als u in Hilaard /hijlaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hilaard /hijlaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Hilaard /hijlaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hilaard /hijlaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hilaard /hijlaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hilaard /hijlaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hilaard /hijlaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hilaard /hijlaard. Uitzonderingen in Hilaard /hijlaard;
 • Als uw werkgever in Hilaard /hijlaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hilaard /hijlaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hilaard /hijlaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hilaard /hijlaard niet geschikt voor uw werk in Hilaard /hijlaard of
 • u functioneert niet voldoende in Hilaard /hijlaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hilaard /hijlaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hilaard /hijlaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hilaard /hijlaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hilaard /hijlaard verblijft, dan mag uw werkgever in Hilaard /hijlaard u eveneens wel ontslaan.