Ontslag Hijkersmilde

Uw werkgever in Hijkersmilde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hijkersmilde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hijkersmilde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hijkersmilde. Uw werkgever in Hijkersmilde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hijkersmilde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hijkersmilde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hijkersmilde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hijkersmilde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hijkersmilde of met bevallingsverlof bent in Hijkersmilde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hijkersmilde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hijkersmilde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hijkersmilde
 • Als u in Hijkersmilde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hijkersmilde wilt opnemen;
 • Omdat u in Hijkersmilde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hijkersmilde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hijkersmilde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hijkersmilde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hijkersmilde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hijkersmilde. Uitzonderingen in Hijkersmilde;
 • Als uw werkgever in Hijkersmilde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hijkersmilde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hijkersmilde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hijkersmilde niet geschikt voor uw werk in Hijkersmilde of
 • u functioneert niet voldoende in Hijkersmilde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hijkersmilde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hijkersmilde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hijkersmilde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hijkersmilde verblijft, dan mag uw werkgever in Hijkersmilde u eveneens wel ontslaan.