Ontslag Hijken

Uw werkgever in Hijken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hijken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hijken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hijken. Uw werkgever in Hijken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hijken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hijken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hijken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hijken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hijken of met bevallingsverlof bent in Hijken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hijken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hijken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hijken
 • Als u in Hijken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hijken wilt opnemen;
 • Omdat u in Hijken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hijken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hijken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hijken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hijken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hijken. Uitzonderingen in Hijken;
 • Als uw werkgever in Hijken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hijken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hijken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hijken niet geschikt voor uw werk in Hijken of
 • u functioneert niet voldoende in Hijken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hijken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hijken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hijken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hijken verblijft, dan mag uw werkgever in Hijken u eveneens wel ontslaan.