Ontslag Hieslum

Uw werkgever in Hieslum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hieslum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hieslum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hieslum. Uw werkgever in Hieslum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hieslum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hieslum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hieslum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hieslum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hieslum of met bevallingsverlof bent in Hieslum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hieslum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hieslum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hieslum
 • Als u in Hieslum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hieslum wilt opnemen;
 • Omdat u in Hieslum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hieslum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hieslum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hieslum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hieslum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hieslum. Uitzonderingen in Hieslum;
 • Als uw werkgever in Hieslum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hieslum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hieslum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hieslum niet geschikt voor uw werk in Hieslum of
 • u functioneert niet voldoende in Hieslum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hieslum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hieslum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hieslum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hieslum verblijft, dan mag uw werkgever in Hieslum u eveneens wel ontslaan.