Ontslag Hierden

Uw werkgever in Hierden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hierden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hierden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hierden. Uw werkgever in Hierden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hierden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hierden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hierden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hierden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hierden of met bevallingsverlof bent in Hierden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hierden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hierden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hierden
 • Als u in Hierden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hierden wilt opnemen;
 • Omdat u in Hierden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hierden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hierden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hierden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hierden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hierden. Uitzonderingen in Hierden;
 • Als uw werkgever in Hierden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hierden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hierden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hierden niet geschikt voor uw werk in Hierden of
 • u functioneert niet voldoende in Hierden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hierden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hierden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hierden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hierden verblijft, dan mag uw werkgever in Hierden u eveneens wel ontslaan.