Ontslag Hien

Uw werkgever in Hien mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hien zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hien

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hien. Uw werkgever in Hien mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hien arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hien niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hien te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hien u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hien of met bevallingsverlof bent in Hien.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hien kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hien die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hien
 • Als u in Hien lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hien wilt opnemen;
 • Omdat u in Hien lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hien lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hien wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hien op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hien

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hien. Uitzonderingen in Hien;
 • Als uw werkgever in Hien bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hien aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hien gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hien niet geschikt voor uw werk in Hien of
 • u functioneert niet voldoende in Hien.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hien

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hien niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hien of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hien verblijft, dan mag uw werkgever in Hien u eveneens wel ontslaan.