Ontslag Hidaard

Uw werkgever in Hidaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hidaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hidaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hidaard. Uw werkgever in Hidaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hidaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hidaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hidaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hidaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hidaard of met bevallingsverlof bent in Hidaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hidaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hidaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hidaard
 • Als u in Hidaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hidaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Hidaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hidaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hidaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hidaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hidaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hidaard. Uitzonderingen in Hidaard;
 • Als uw werkgever in Hidaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hidaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hidaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hidaard niet geschikt voor uw werk in Hidaard of
 • u functioneert niet voldoende in Hidaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hidaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hidaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hidaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hidaard verblijft, dan mag uw werkgever in Hidaard u eveneens wel ontslaan.