Ontslag Hiaure /de lytse jouwer

Uw werkgever in Hiaure /de lytse jouwer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hiaure /de lytse jouwer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hiaure /de lytse jouwer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hiaure /de lytse jouwer. Uw werkgever in Hiaure /de lytse jouwer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hiaure /de lytse jouwer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hiaure /de lytse jouwer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hiaure /de lytse jouwer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hiaure /de lytse jouwer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hiaure /de lytse jouwer of met bevallingsverlof bent in Hiaure /de lytse jouwer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hiaure /de lytse jouwer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hiaure /de lytse jouwer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hiaure /de lytse jouwer
 • Als u in Hiaure /de lytse jouwer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hiaure /de lytse jouwer wilt opnemen;
 • Omdat u in Hiaure /de lytse jouwer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hiaure /de lytse jouwer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hiaure /de lytse jouwer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hiaure /de lytse jouwer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hiaure /de lytse jouwer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hiaure /de lytse jouwer. Uitzonderingen in Hiaure /de lytse jouwer;
 • Als uw werkgever in Hiaure /de lytse jouwer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hiaure /de lytse jouwer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hiaure /de lytse jouwer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hiaure /de lytse jouwer niet geschikt voor uw werk in Hiaure /de lytse jouwer of
 • u functioneert niet voldoende in Hiaure /de lytse jouwer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hiaure /de lytse jouwer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hiaure /de lytse jouwer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hiaure /de lytse jouwer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hiaure /de lytse jouwer verblijft, dan mag uw werkgever in Hiaure /de lytse jouwer u eveneens wel ontslaan.