Ontslag Hezingen

Uw werkgever in Hezingen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hezingen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hezingen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hezingen. Uw werkgever in Hezingen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hezingen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hezingen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hezingen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hezingen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hezingen of met bevallingsverlof bent in Hezingen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hezingen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hezingen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hezingen
 • Als u in Hezingen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hezingen wilt opnemen;
 • Omdat u in Hezingen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hezingen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hezingen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hezingen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hezingen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hezingen. Uitzonderingen in Hezingen;
 • Als uw werkgever in Hezingen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hezingen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hezingen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hezingen niet geschikt voor uw werk in Hezingen of
 • u functioneert niet voldoende in Hezingen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hezingen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hezingen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hezingen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hezingen verblijft, dan mag uw werkgever in Hezingen u eveneens wel ontslaan.