Ontslag Hezelaar

Uw werkgever in Hezelaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hezelaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hezelaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hezelaar. Uw werkgever in Hezelaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hezelaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hezelaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hezelaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hezelaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hezelaar of met bevallingsverlof bent in Hezelaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hezelaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hezelaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hezelaar
 • Als u in Hezelaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hezelaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Hezelaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hezelaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hezelaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hezelaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hezelaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hezelaar. Uitzonderingen in Hezelaar;
 • Als uw werkgever in Hezelaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hezelaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hezelaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hezelaar niet geschikt voor uw werk in Hezelaar of
 • u functioneert niet voldoende in Hezelaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hezelaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hezelaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hezelaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hezelaar verblijft, dan mag uw werkgever in Hezelaar u eveneens wel ontslaan.