Ontslag Heythuysen

Uw werkgever in Heythuysen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heythuysen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heythuysen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heythuysen. Uw werkgever in Heythuysen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heythuysen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heythuysen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heythuysen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heythuysen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heythuysen of met bevallingsverlof bent in Heythuysen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heythuysen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heythuysen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heythuysen
 • Als u in Heythuysen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heythuysen wilt opnemen;
 • Omdat u in Heythuysen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heythuysen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heythuysen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heythuysen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heythuysen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heythuysen. Uitzonderingen in Heythuysen;
 • Als uw werkgever in Heythuysen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heythuysen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heythuysen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heythuysen niet geschikt voor uw werk in Heythuysen of
 • u functioneert niet voldoende in Heythuysen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heythuysen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heythuysen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heythuysen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heythuysen verblijft, dan mag uw werkgever in Heythuysen u eveneens wel ontslaan.