Ontslag Hexel

Uw werkgever in Hexel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hexel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hexel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hexel. Uw werkgever in Hexel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hexel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hexel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hexel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hexel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hexel of met bevallingsverlof bent in Hexel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hexel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hexel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hexel
 • Als u in Hexel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hexel wilt opnemen;
 • Omdat u in Hexel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hexel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hexel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hexel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hexel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hexel. Uitzonderingen in Hexel;
 • Als uw werkgever in Hexel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hexel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hexel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hexel niet geschikt voor uw werk in Hexel of
 • u functioneert niet voldoende in Hexel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hexel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hexel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hexel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hexel verblijft, dan mag uw werkgever in Hexel u eveneens wel ontslaan.