Ontslag Heveadorp

Uw werkgever in Heveadorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heveadorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heveadorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heveadorp. Uw werkgever in Heveadorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heveadorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heveadorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heveadorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heveadorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heveadorp of met bevallingsverlof bent in Heveadorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heveadorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heveadorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heveadorp
 • Als u in Heveadorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heveadorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Heveadorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heveadorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heveadorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heveadorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heveadorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heveadorp. Uitzonderingen in Heveadorp;
 • Als uw werkgever in Heveadorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heveadorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heveadorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heveadorp niet geschikt voor uw werk in Heveadorp of
 • u functioneert niet voldoende in Heveadorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heveadorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heveadorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heveadorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heveadorp verblijft, dan mag uw werkgever in Heveadorp u eveneens wel ontslaan.