Ontslag Heuven

Uw werkgever in Heuven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heuven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heuven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heuven. Uw werkgever in Heuven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heuven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heuven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heuven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heuven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heuven of met bevallingsverlof bent in Heuven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heuven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heuven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heuven
 • Als u in Heuven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heuven wilt opnemen;
 • Omdat u in Heuven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heuven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heuven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heuven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heuven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heuven. Uitzonderingen in Heuven;
 • Als uw werkgever in Heuven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heuven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heuven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heuven niet geschikt voor uw werk in Heuven of
 • u functioneert niet voldoende in Heuven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heuven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heuven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heuven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heuven verblijft, dan mag uw werkgever in Heuven u eveneens wel ontslaan.