Ontslag Heuvelstraat

Uw werkgever in Heuvelstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heuvelstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heuvelstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heuvelstraat. Uw werkgever in Heuvelstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heuvelstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heuvelstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heuvelstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heuvelstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heuvelstraat of met bevallingsverlof bent in Heuvelstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heuvelstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heuvelstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heuvelstraat
 • Als u in Heuvelstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heuvelstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Heuvelstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heuvelstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heuvelstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heuvelstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heuvelstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heuvelstraat. Uitzonderingen in Heuvelstraat;
 • Als uw werkgever in Heuvelstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heuvelstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heuvelstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heuvelstraat niet geschikt voor uw werk in Heuvelstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Heuvelstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heuvelstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heuvelstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heuvelstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heuvelstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Heuvelstraat u eveneens wel ontslaan.