Ontslag Heuvelberg

Uw werkgever in Heuvelberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heuvelberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heuvelberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heuvelberg. Uw werkgever in Heuvelberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heuvelberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heuvelberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heuvelberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heuvelberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heuvelberg of met bevallingsverlof bent in Heuvelberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heuvelberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heuvelberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heuvelberg
 • Als u in Heuvelberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heuvelberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Heuvelberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heuvelberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heuvelberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heuvelberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heuvelberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heuvelberg. Uitzonderingen in Heuvelberg;
 • Als uw werkgever in Heuvelberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heuvelberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heuvelberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heuvelberg niet geschikt voor uw werk in Heuvelberg of
 • u functioneert niet voldoende in Heuvelberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heuvelberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heuvelberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heuvelberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heuvelberg verblijft, dan mag uw werkgever in Heuvelberg u eveneens wel ontslaan.