Ontslag Beekheuvel

Uw werkgever in Beekheuvel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beekheuvel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beekheuvel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beekheuvel. Uw werkgever in Beekheuvel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beekheuvel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beekheuvel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beekheuvel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beekheuvel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beekheuvel of met bevallingsverlof bent in Beekheuvel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beekheuvel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beekheuvel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beekheuvel
 • Als u in Beekheuvel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beekheuvel wilt opnemen;
 • Omdat u in Beekheuvel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beekheuvel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beekheuvel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beekheuvel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beekheuvel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beekheuvel. Uitzonderingen in Beekheuvel;
 • Als uw werkgever in Beekheuvel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beekheuvel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beekheuvel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beekheuvel niet geschikt voor uw werk in Beekheuvel of
 • u functioneert niet voldoende in Beekheuvel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beekheuvel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beekheuvel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beekheuvel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beekheuvel verblijft, dan mag uw werkgever in Beekheuvel u eveneens wel ontslaan.