Ontslag Heusden

Uw werkgever in Heusden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heusden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heusden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heusden. Uw werkgever in Heusden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heusden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heusden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heusden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heusden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heusden of met bevallingsverlof bent in Heusden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heusden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heusden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heusden
 • Als u in Heusden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heusden wilt opnemen;
 • Omdat u in Heusden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heusden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heusden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heusden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heusden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heusden. Uitzonderingen in Heusden;
 • Als uw werkgever in Heusden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heusden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heusden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heusden niet geschikt voor uw werk in Heusden of
 • u functioneert niet voldoende in Heusden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heusden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heusden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heusden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heusden verblijft, dan mag uw werkgever in Heusden u eveneens wel ontslaan.