Ontslag Boschheurne

Uw werkgever in Boschheurne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boschheurne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boschheurne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boschheurne. Uw werkgever in Boschheurne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boschheurne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boschheurne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boschheurne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boschheurne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boschheurne of met bevallingsverlof bent in Boschheurne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boschheurne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boschheurne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boschheurne
 • Als u in Boschheurne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boschheurne wilt opnemen;
 • Omdat u in Boschheurne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boschheurne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boschheurne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boschheurne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boschheurne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boschheurne. Uitzonderingen in Boschheurne;
 • Als uw werkgever in Boschheurne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boschheurne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boschheurne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boschheurne niet geschikt voor uw werk in Boschheurne of
 • u functioneert niet voldoende in Boschheurne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boschheurne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boschheurne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boschheurne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boschheurne verblijft, dan mag uw werkgever in Boschheurne u eveneens wel ontslaan.