Ontslag Heure

Uw werkgever in Heure mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heure zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heure

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heure. Uw werkgever in Heure mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heure arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heure niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heure te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heure u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heure of met bevallingsverlof bent in Heure.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heure kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heure die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heure
 • Als u in Heure lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heure wilt opnemen;
 • Omdat u in Heure lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heure lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heure wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heure op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heure

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heure. Uitzonderingen in Heure;
 • Als uw werkgever in Heure bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heure aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heure gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heure niet geschikt voor uw werk in Heure of
 • u functioneert niet voldoende in Heure.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heure

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heure niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heure of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heure verblijft, dan mag uw werkgever in Heure u eveneens wel ontslaan.