Ontslag Heumen

Uw werkgever in Heumen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heumen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heumen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heumen. Uw werkgever in Heumen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heumen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heumen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heumen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heumen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heumen of met bevallingsverlof bent in Heumen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heumen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heumen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heumen
 • Als u in Heumen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heumen wilt opnemen;
 • Omdat u in Heumen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heumen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heumen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heumen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heumen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heumen. Uitzonderingen in Heumen;
 • Als uw werkgever in Heumen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heumen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heumen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heumen niet geschikt voor uw werk in Heumen of
 • u functioneert niet voldoende in Heumen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heumen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heumen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heumen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heumen verblijft, dan mag uw werkgever in Heumen u eveneens wel ontslaan.