Ontslag Heult

Uw werkgever in Heult mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heult zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heult

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heult. Uw werkgever in Heult mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heult arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heult niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heult te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heult u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heult of met bevallingsverlof bent in Heult.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heult kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heult die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heult
 • Als u in Heult lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heult wilt opnemen;
 • Omdat u in Heult lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heult lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heult wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heult op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heult

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heult. Uitzonderingen in Heult;
 • Als uw werkgever in Heult bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heult aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heult gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heult niet geschikt voor uw werk in Heult of
 • u functioneert niet voldoende in Heult.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heult

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heult niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heult of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heult verblijft, dan mag uw werkgever in Heult u eveneens wel ontslaan.