Ontslag Heukelum

Uw werkgever in Heukelum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heukelum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heukelum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heukelum. Uw werkgever in Heukelum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heukelum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heukelum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heukelum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heukelum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heukelum of met bevallingsverlof bent in Heukelum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heukelum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heukelum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heukelum
 • Als u in Heukelum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heukelum wilt opnemen;
 • Omdat u in Heukelum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heukelum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heukelum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heukelum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heukelum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heukelum. Uitzonderingen in Heukelum;
 • Als uw werkgever in Heukelum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heukelum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heukelum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heukelum niet geschikt voor uw werk in Heukelum of
 • u functioneert niet voldoende in Heukelum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heukelum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heukelum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heukelum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heukelum verblijft, dan mag uw werkgever in Heukelum u eveneens wel ontslaan.