Ontslag Heukelom

Uw werkgever in Heukelom mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heukelom zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heukelom

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heukelom. Uw werkgever in Heukelom mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heukelom arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heukelom niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heukelom te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heukelom u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heukelom of met bevallingsverlof bent in Heukelom.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heukelom kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heukelom die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heukelom
 • Als u in Heukelom lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heukelom wilt opnemen;
 • Omdat u in Heukelom lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heukelom lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heukelom wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heukelom op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heukelom

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heukelom. Uitzonderingen in Heukelom;
 • Als uw werkgever in Heukelom bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heukelom aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heukelom gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heukelom niet geschikt voor uw werk in Heukelom of
 • u functioneert niet voldoende in Heukelom.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heukelom

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heukelom niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heukelom of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heukelom verblijft, dan mag uw werkgever in Heukelom u eveneens wel ontslaan.