Ontslag Heugde

Uw werkgever in Heugde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heugde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heugde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heugde. Uw werkgever in Heugde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heugde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heugde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heugde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heugde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heugde of met bevallingsverlof bent in Heugde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heugde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heugde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heugde
 • Als u in Heugde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heugde wilt opnemen;
 • Omdat u in Heugde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heugde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heugde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heugde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heugde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heugde. Uitzonderingen in Heugde;
 • Als uw werkgever in Heugde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heugde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heugde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heugde niet geschikt voor uw werk in Heugde of
 • u functioneert niet voldoende in Heugde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heugde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heugde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heugde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heugde verblijft, dan mag uw werkgever in Heugde u eveneens wel ontslaan.