Ontslag Heteren

Uw werkgever in Heteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heteren. Uw werkgever in Heteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heteren of met bevallingsverlof bent in Heteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heteren
 • Als u in Heteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Heteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heteren. Uitzonderingen in Heteren;
 • Als uw werkgever in Heteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heteren niet geschikt voor uw werk in Heteren of
 • u functioneert niet voldoende in Heteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heteren verblijft, dan mag uw werkgever in Heteren u eveneens wel ontslaan.