Ontslag Het wild

Uw werkgever in Het wild mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Het wild zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Het wild

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Het wild. Uw werkgever in Het wild mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Het wild arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Het wild niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Het wild te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Het wild u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Het wild of met bevallingsverlof bent in Het wild.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Het wild kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Het wild die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Het wild
 • Als u in Het wild lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Het wild wilt opnemen;
 • Omdat u in Het wild lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Het wild lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Het wild wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Het wild op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Het wild

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Het wild. Uitzonderingen in Het wild;
 • Als uw werkgever in Het wild bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Het wild aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Het wild gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Het wild niet geschikt voor uw werk in Het wild of
 • u functioneert niet voldoende in Het wild.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Het wild

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Het wild niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Het wild of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Het wild verblijft, dan mag uw werkgever in Het wild u eveneens wel ontslaan.