Ontslag Het vorst /vorst

Uw werkgever in Het vorst /vorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Het vorst /vorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Het vorst /vorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Het vorst /vorst. Uw werkgever in Het vorst /vorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Het vorst /vorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Het vorst /vorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Het vorst /vorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Het vorst /vorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Het vorst /vorst of met bevallingsverlof bent in Het vorst /vorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Het vorst /vorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Het vorst /vorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Het vorst /vorst
 • Als u in Het vorst /vorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Het vorst /vorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Het vorst /vorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Het vorst /vorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Het vorst /vorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Het vorst /vorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Het vorst /vorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Het vorst /vorst. Uitzonderingen in Het vorst /vorst;
 • Als uw werkgever in Het vorst /vorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Het vorst /vorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Het vorst /vorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Het vorst /vorst niet geschikt voor uw werk in Het vorst /vorst of
 • u functioneert niet voldoende in Het vorst /vorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Het vorst /vorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Het vorst /vorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Het vorst /vorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Het vorst /vorst verblijft, dan mag uw werkgever in Het vorst /vorst u eveneens wel ontslaan.