Ontslag Het vonderen

Uw werkgever in Het vonderen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Het vonderen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Het vonderen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Het vonderen. Uw werkgever in Het vonderen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Het vonderen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Het vonderen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Het vonderen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Het vonderen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Het vonderen of met bevallingsverlof bent in Het vonderen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Het vonderen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Het vonderen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Het vonderen
 • Als u in Het vonderen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Het vonderen wilt opnemen;
 • Omdat u in Het vonderen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Het vonderen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Het vonderen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Het vonderen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Het vonderen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Het vonderen. Uitzonderingen in Het vonderen;
 • Als uw werkgever in Het vonderen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Het vonderen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Het vonderen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Het vonderen niet geschikt voor uw werk in Het vonderen of
 • u functioneert niet voldoende in Het vonderen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Het vonderen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Het vonderen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Het vonderen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Het vonderen verblijft, dan mag uw werkgever in Het vonderen u eveneens wel ontslaan.