Ontslag Het stift

Uw werkgever in Het stift mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Het stift zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Het stift

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Het stift. Uw werkgever in Het stift mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Het stift arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Het stift niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Het stift te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Het stift u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Het stift of met bevallingsverlof bent in Het stift.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Het stift kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Het stift die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Het stift
 • Als u in Het stift lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Het stift wilt opnemen;
 • Omdat u in Het stift lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Het stift lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Het stift wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Het stift op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Het stift

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Het stift. Uitzonderingen in Het stift;
 • Als uw werkgever in Het stift bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Het stift aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Het stift gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Het stift niet geschikt voor uw werk in Het stift of
 • u functioneert niet voldoende in Het stift.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Het stift

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Het stift niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Het stift of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Het stift verblijft, dan mag uw werkgever in Het stift u eveneens wel ontslaan.