Ontslag Het schier

Uw werkgever in Het schier mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Het schier zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Het schier

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Het schier. Uw werkgever in Het schier mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Het schier arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Het schier niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Het schier te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Het schier u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Het schier of met bevallingsverlof bent in Het schier.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Het schier kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Het schier die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Het schier
 • Als u in Het schier lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Het schier wilt opnemen;
 • Omdat u in Het schier lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Het schier lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Het schier wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Het schier op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Het schier

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Het schier. Uitzonderingen in Het schier;
 • Als uw werkgever in Het schier bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Het schier aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Het schier gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Het schier niet geschikt voor uw werk in Het schier of
 • u functioneert niet voldoende in Het schier.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Het schier

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Het schier niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Het schier of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Het schier verblijft, dan mag uw werkgever in Het schier u eveneens wel ontslaan.