Ontslag Het sas

Uw werkgever in Het sas mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Het sas zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Het sas

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Het sas. Uw werkgever in Het sas mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Het sas arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Het sas niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Het sas te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Het sas u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Het sas of met bevallingsverlof bent in Het sas.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Het sas kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Het sas die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Het sas
 • Als u in Het sas lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Het sas wilt opnemen;
 • Omdat u in Het sas lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Het sas lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Het sas wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Het sas op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Het sas

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Het sas. Uitzonderingen in Het sas;
 • Als uw werkgever in Het sas bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Het sas aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Het sas gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Het sas niet geschikt voor uw werk in Het sas of
 • u functioneert niet voldoende in Het sas.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Het sas

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Het sas niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Het sas of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Het sas verblijft, dan mag uw werkgever in Het sas u eveneens wel ontslaan.