Ontslag Het reidland

Uw werkgever in Het reidland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Het reidland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Het reidland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Het reidland. Uw werkgever in Het reidland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Het reidland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Het reidland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Het reidland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Het reidland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Het reidland of met bevallingsverlof bent in Het reidland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Het reidland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Het reidland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Het reidland
 • Als u in Het reidland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Het reidland wilt opnemen;
 • Omdat u in Het reidland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Het reidland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Het reidland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Het reidland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Het reidland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Het reidland. Uitzonderingen in Het reidland;
 • Als uw werkgever in Het reidland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Het reidland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Het reidland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Het reidland niet geschikt voor uw werk in Het reidland of
 • u functioneert niet voldoende in Het reidland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Het reidland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Het reidland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Het reidland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Het reidland verblijft, dan mag uw werkgever in Het reidland u eveneens wel ontslaan.