Ontslag Het moer

Uw werkgever in Het moer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Het moer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Het moer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Het moer. Uw werkgever in Het moer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Het moer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Het moer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Het moer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Het moer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Het moer of met bevallingsverlof bent in Het moer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Het moer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Het moer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Het moer
 • Als u in Het moer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Het moer wilt opnemen;
 • Omdat u in Het moer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Het moer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Het moer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Het moer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Het moer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Het moer. Uitzonderingen in Het moer;
 • Als uw werkgever in Het moer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Het moer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Het moer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Het moer niet geschikt voor uw werk in Het moer of
 • u functioneert niet voldoende in Het moer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Het moer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Het moer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Het moer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Het moer verblijft, dan mag uw werkgever in Het moer u eveneens wel ontslaan.