Ontslag Het loo

Uw werkgever in Het loo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Het loo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Het loo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Het loo. Uw werkgever in Het loo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Het loo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Het loo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Het loo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Het loo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Het loo of met bevallingsverlof bent in Het loo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Het loo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Het loo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Het loo
 • Als u in Het loo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Het loo wilt opnemen;
 • Omdat u in Het loo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Het loo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Het loo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Het loo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Het loo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Het loo. Uitzonderingen in Het loo;
 • Als uw werkgever in Het loo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Het loo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Het loo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Het loo niet geschikt voor uw werk in Het loo of
 • u functioneert niet voldoende in Het loo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Het loo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Het loo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Het loo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Het loo verblijft, dan mag uw werkgever in Het loo u eveneens wel ontslaan.