Ontslag Het laar

Uw werkgever in Het laar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Het laar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Het laar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Het laar. Uw werkgever in Het laar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Het laar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Het laar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Het laar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Het laar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Het laar of met bevallingsverlof bent in Het laar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Het laar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Het laar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Het laar
 • Als u in Het laar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Het laar wilt opnemen;
 • Omdat u in Het laar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Het laar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Het laar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Het laar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Het laar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Het laar. Uitzonderingen in Het laar;
 • Als uw werkgever in Het laar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Het laar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Het laar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Het laar niet geschikt voor uw werk in Het laar of
 • u functioneert niet voldoende in Het laar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Het laar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Het laar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Het laar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Het laar verblijft, dan mag uw werkgever in Het laar u eveneens wel ontslaan.